Υποσυλλογή

Β' Εργαστήριο Ζωγραφικής


Διευθυντής: Στυλιανός Κουπέγκος / Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό: Στυλιανός Κουπέγκος, Καθηγητής Ευαγγελία Νομίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια / Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό: Σωτήριος Πανουσάκης, ΕΕΠ / Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό: Κωνσταντίνος Γούναρης, ΕΔΙΠ / Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό: Ευθύμιος Σκριάπας, ΕΤΕΠ Γεώργιος Γιαννουχαηλίδης, ΕΤΕΠ

Ομάδες Τεκμηρίων

Εξαγωγή σε:

Πλοήγηση