Υποσυλλογή

Α' Εργαστήριο Ζωγραφικής


Διευθυντής: Δημήτριος Ζουρούδης / Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό: Δημήτριος Ζουρούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής / Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό: Ελένη Θεοφυλάκτου, ΕΕΠ / Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό: Ευθύμιος Σκριάπας, ΕΤΕΠ Γεώργιος Γιαννουχαηλίδης, ΕΤΕΠ

Ομάδες Τεκμηρίων

Εξαγωγή σε:

Πλοήγηση