Υποσυλλογή

Γ' Εργαστήριο Ζωγραφικής


Διευθυντής: Γεώργιος Τσακίρης / Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό: Γεώργιος Τσακίρης, Καθηγητής / Βασίλειος Βασιλακάκης, Επίκουρος Καθηγητής / Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό: Σταύρος Παναγιωτάκης, ΕΕΠ / Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό: Ευθύμιος Σκριάπας, ΕΤΕΠ Γεώργιος Γιαννουχαηλίδης, ΕΤΕΠ

Ομάδες Τεκμηρίων

Εξαγωγή σε:

Πλοήγηση