Υποσυλλογή

Δ' Εργαστήριο Ζωγραφικής


Διευθυντής: Ευάγγελος Πλοιαρίδης / Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό: Ευάγγελος Πλοιαρίδης, Καθηγητής / Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό: Βασίλειος Αβραμίδης, ΕΕΠ / Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Κωνσταντίνος Γούναρης, ΕΕΔΙΠ / Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό: Ευθύμιος Σκριάπας, ΕΤΕΠ Γεώργιος Γιαννουχαηλίδης, ΕΤΕΠ

Ομάδες Τεκμηρίων

Εξαγωγή σε:

Πλοήγηση