Υποσυλλογή

Ε' Εργαστήριο Ζωγραφικής


Διευθυντής: Γεώργιος Διβάρης / Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό: Γεώργιος Διβάρης, Καθηγητής Λάμπρος Ψυρράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής / Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό: Χρήστος Βενέτης, ΕΕΠ / Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό: Αλίκη Μαρτζοπούλου, ΕΔΙΠ / Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό: Ευθύμιος Σκριάπας, ΕΤΕΠ Γεώργιος Γιαννουχαηλίδης, ΕΤΕΠ

Ομάδες Τεκμηρίων

Εξαγωγή σε:

Πλοήγηση