Υποσυλλογή

Εργαστήριο Γλυπτικής


Διευθυντής: Άρης Κατσιλάκης / Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό: Άρης Κατσιλάκης, Επίκουρος Καθηγητής / Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό: Μαρία Χαλβατζή, ΕΔΙΠ / Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό: Γεώργιος Γιαννουχαηλίδης, ΕΤΕΠ

Ομάδες Τεκμηρίων

Εξαγωγή σε:

Πλοήγηση