Υποσυλλογή

Εργαστήριο Χαρακτικής


Διευθυντής: Εμμανουήλ Γιανναδάκης / Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό: Ξενοφών Σαχίνης, Καθηγητής, Α' - Ι' Εξάμηνα, με χωρισμό ακροατηρίου Εμμανουήλ Γιανναδάκης, Καθηγητής, Α' - Ι' Εξάμηνα, με χωρισμό ακροατηρίου / Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό: Ουρανία Φραγκουλίδου, ΕΕΠ / Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό: Ευθύμιος Σκριάπας, ΕΤΕΠ Γεώργιος Γιαννουχαηλίδης, ΕΤΕΠ

Ομάδες Τεκμηρίων

Εξαγωγή σε:

Πλοήγηση