Υποσυλλογή

Εργαστήριο Νέων Μέσων στις Εικαστικές Τέχνες


Διευθυντής: Γεώργιος Κατσάγγελος / Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό: Γεώργιος Κατσάγγελος, Καθηγητής Αθανάσιος Πάλλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Χαράλαμπος Βενετόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Στυλιανός Ντεξής, Επίκουρος Καθηγητής / Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό: Γεώργιος Δρόσος, ΕΕΠ / Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό: Ευθύμιος Σκριάπας, ΕΤΕΠ Γεώργιος Γιαννουχαηλίδης, ΕΤΕΠ

Εξαγωγή σε:

Πλοήγηση